Calacatta Super White Dolomite


Level 6 Dolomite – 4 slabs